Enge spinnen, vervelende vliegen en vieze insectenpoep!

Overlast en vuil, veroorzaakt door spinnen en insecten,  is een veel voorkomend probleem.  Deze overlast en irritatie ontstaan meestal in de leef- en werkruimte. Het is niet aan te raden om daar met spuitbussen en insectenverdelgers aan de gang te gaan, omdat die ook ongezond zijn voor mensen.

Beschermde diersoort

Spinnenpoep tast houtwerk aan en veel mensen zijn bang van deze beestjes. Het is echter een beschermde diersoort en daarom mogen zie niet worden gedood. Ze mogen alleen worden ‘geweerd’ en daarvoor is slechts één middel toegestaan binnen het Gedifferentieerd Handhavingsbeleid Biociden. Dit middel is biologisch afbreekbaar en vormt een onschadelijk transparant filmlaagje op de ondergrond. Dat laagje is voor spinnen en insecten onacceptabel is om op te leven. Bijkomend voordeel is dat dit laagje ook aanhechting van vuil (bijvoorbeeld vliegen- en spinnenpoep) voorkomt.