Bezoekrapport

  Klantgegevens

  1. Terugblik

  (Hoe kijkt de opdrachtgever terug op ### sinds de vorige bespreking van het Kwaliteit Belevings Formulier)

  2. Kwaliteit communicatie en informatie  3. Kwaliteit uitvoerend personeel
  4. Kwaliteit directe leiding  5. Kwaliteit van de werkzaamheden


  6. Kwaliteit organisatie JC Property & Care algemeen
  7. Totaalbeeld dienstverlening JC Property & Care

  8. Vooruitblik

  (wat kunnen wij doen om uw tevredenheid te vergroten)

  om
  uur  Onderstaand gedeelde in te vullen voor JC (voor zover van toepassing)

  Checklist werk

  Behoefte aan meer informatie aan te bieden diensten bij opdrachtgever: